ELIBAR2

SZYBKI INTERNET, PROFESJONALIŚCI IT

Opieka IT

Nie można odczytać zdjęć! LiveConnectClient::query Error code 410 received requesting data: { "error": { "code": "api_deprecated", "message": "This API is no longer supported. Please see https://aka.ms/livesdkmigration for information about migrating your application to Microsoft Graph." } }.. Uzyj inny adapter HTTP do wyświetlania danych w Zaawansopwanych opcjach komponentu OneDrive.